Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”
ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice

tel. 18 3526576, 512 028 092
e-mail: biuro@karpating.pl
www.lgdbeskidgorlicki.pl

Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego Beskidu Gorlickiego
38-316 Wysowa-Zdrój 61
tel. 516 006 346
e-mail: biuro@karpating.pl

fb: www.facebook.com/karpating