… to miejscówka, do której wędrowały karpackie ludy, którą stworzyły kultura pogórzańska, łemkowska i żydowska. Usłane górami i dolinami gorlickie czaruje niesamowitą naturą puszczy karpackiej, przemierzoną stopami wschodu i zachodu.

Tu pulsuje karpating – energia do życia, odkrywania skarbu czarnego złota, źródeł zdrowotnych wód, podróży karpackich. Karpating pachnie niedźwiedzim czosnkiem, powszednim chlebem, wabi dźwiękiem klockowej koronki. Cerkwie i kościoły wybrzmiewają na znak połączenia wschodu z zachodem, a hejnał z gorlickiej wieży niesie się echem w karpackie zdroje.