Atrakcja turystyczna

Rezerwat skalny Kornuty

Rezerwat chroni wychodnie skalne piaskowców magurskich ukształtowane w wyniku procesów erozji leżących w obrębie płaszczowiny magurskiej. Rezerwat chroni także zespoły roślinne buczyny karpackiej i kwaśnej buczyny. Na szlaku spotkać można jelenie, sarny czy żbiki a nawet rysie. Miłośnicy ptaków zaobserwować mogą orlika krzykliwego, myszołowa czy puszczyka uralskiego.