Muzeum

Cerkiew w Bartnem

Cerkiew wzniesiona w 1842 r.,  prezentująca zachodni typ budowanictwa łemkowskiego. Zbudowana z drewna jodłowego, o konstrukcji zrębowej, pokryta gontem. We wnętrzu zachowany XVIII-wieczny barokowy ikonostas. W nawie znajduje się rzeźbiony i polichromowany boczny ołtarz, pochodzący z 1797 roku.