Muzeum

Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku

Skansen gromadzi obiekty dawnej wsi pogórzańskiej tj: chałupy, kuźnię, wiatraki, olejarnię, stodoły i oborę z częściowym ich wyposażeniem, ule. Ekspozycja skansenowska odzwierciedla zwykłe zajęcia domowe i gospodarskie Pogórzan oraz działalność wiejskich warsztatów rzemieślniczych takich jak: kowalstwo, tkactwo, garncarstwo, olejarstwo, bednarstwo, stolarstwo, kołodziejstwo, koszykarstwo. Najstarszym obiektem w skansenie jest stodoła plebańska z Zagórzan, z końca XVIII w. Skansen włączony jest do Małopolskiego Szlaku Techniki.