Muzeum

Muzeum "Dom z basztą"

Zabytkowa kamienica z 1523 r. W budynku tym mieściła się pierwsza na Podkarpaciu apteka, założona w 1557 r. przez aptekarza Marcina Bariana Rokickiego. Apteka istniała do końca XVII wieku. W budynku znajduje się ekspozycja: Z przeszłości aptekarstwa na Podkarpaciu-dawne piwnice aptekarskie z wyposażeniem, laboratorium, wnętrze apteki z XIX w. oraz surowce do sporządzania leków, naczynia i sprzęty używane w aptekarstwie XVI – XX w. Ekspozycje uzupełniają portrety bieckich aptekarzy, dyplomy, starodruki o treści medycznej, księgozbiór aptekarskiej rodziny Fusków z Biecza. Z przeszłości muzycznej Biecza i regionu. Wystawa dawnych i nowszych instrumentów muzycznych z XVIII – XX w. używanych i wykonanych w Bieczu i regionie. Kultura mieszczańska XIX – XX w. Salon mieszczański z XIX wieku, mundury i ubiory mieszczańskie oraz malarstwo historyczne. Rzeźba warsztatowa snycerzy bieckich z gotyku, renesansu i baroku. Malarstwo religijne XVI-XVII w. oraz portrety XVI-XVIII w. Baszta rajcowska - Na pięciu poziomach baszty eksponowane jest dawne rzemiosło z którego słynął Biecz: narzędzia, wyroby i dokumenty rzemieślnicze różnych rzemiosł.