Muzeum

Kromerówka

Renesansowa kamienica mieszczańska z 1519 r., w której zachowało się wiele zabytkowych elementów architektonicznych z tamtej epoki. Ekspozycje stałe muzeum Kromerówka przedstawiają historię miasta i regionu oraz bogatą kulturę umysłową i materialną bieczan. Ważne miejsce zajmują ekspozycje biograficzne poświęcone Marcinowi Kromerowi i Wacławowi Potockiemu.