Miejsca sakralne

Cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 44

Cmentarz projektu Duśana Jurkovića, założony na planie zbliżonym do prostokąta. Główny element cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż z belek. Układ grobów rzędowy i symetryczny. Mogiły obramowane kamieniami. Nagrobki o formie drewnianych krzyży łacińskich i prawosławnych z dwuspadowym daszkiem. W 5 grobach zbiorowych i 8 pojedynczych pochowano 37 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 208 z rosyjskiej.