Miejsca sakralne

Cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 51 Rotunda

Nekropolia zaprojektowana przez Duśana Jurkovića na planie koła, otoczona kamiennym murem. Na cmentarzu spoczywa 42 żołnierzy pochodzenia austro – węgierskiego oraz 12 żołnierzy pochodzenia rosyjskiego. W centrum cmentarza wznosi się pięć wysokich, drewnianych wież pokrytych gontem. Na szczycie każdej z nich umieszczony jest potężny, drewniany krzyż, nakryty dodatkowo półokrągłym daszkiem.