Miejsca sakralne

Cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 60

Cmentarz nr 60 na Przełęczy Małastowskiej założono w miejscu stanowisk bojowych z maja 1915 roku. Centralne miejsce na cmentarzu zajmuje drewniana budowla w kształcie kaplicy. Na cmentarzu w 4 grobach zbiorowych oraz w 63 pojedynczych, spoczywa 174 żołnierzy armii austro - węgierskiej, w tym 138 znanych z nazwiska. Projekt: Dušan Jurkovič.