Miejsca sakralne

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Owczarach

Cerkiew zbudowano w 1653r. Wnętrze pokrywa polichromia z 1938 r. Na kompletne wyposażenie cerkiewne składają się: barokowy ikonostas z XVIII w., w nawie dwa barokowe ołtarze boczne – po stronie północnej z ikoną Matki Boskiej z Dzieciątkiem (XIX w.), po południowej z dużą ikoną Św. Mikołaja (pocz. XVIII w.). Kościół wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.