Miejsca sakralne

Cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 118 Patria

Cmentarz projektu Antoniego Müllera w Staszkówce na którym posadowiono cztery kamienne pylony zwieńczone żelaznymi mieczami. Na terenie cmentarza pochowano 439 żołnierzy armii niemieckiej, 281 wojskowych armii austriackiej oraz 43 armii rosyjskiej. Nekropolia skupia 40 mogił masowych, 8 zbiorowych - rzędowych, a także 209 nagrobków pojedynczych.