Miejsca sakralne

Kościół Św. Wojciecha w Staszkówce

Kościół zbudowany w latach 1928-1930 z kopią słynnego obrazu Matki Bożej Staszkowskiej w głównym ołtarzu (oryginalny obraz spłonął wraz z kościołem podczas I wojny światowej). Obok kościoła znajduje się kamienna figura św. Wojciecha, a przy niej studzienka z cudowną wodą leczącą wg miejscowych podań wiele chorób. Figury ustawione są w miejscu, gdzie według przekazów, 1000 lat temu miał nauczać, nawracać i chrzcić św. Wojciech, który przemierzał Podkarpacie wędrując do Polski centralnej i później do Prus.