Miejsca sakralne

Cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 91

Przypominający obronną fortecę cmentarz został zbudowany wg projektu kpt. architekta Emila Ladewiga. Centralną jego częścią jest zaprojektowany przez kpt. Gustawa Ludwiga kamienny krzyż łaciński. Całą nekropolię otacza wysoki kamienny mur wzmocniony narożnymi słupami – basztami. Na jego zewnętrznej ścianie po lewej stronie bramy wejściowej umieszczono tablice z nazwiskami poległych żołnierzy armii rosyjskiej. Wejścia na cmentarz strzeże potężna kamienna brama nakryta czterospadowym dachem, która przypomina starożytny łuk triumfalny. Na cmentarzu spoczywa 913 żołnierzy poległych w okresie od listopada 1914 do maja 1915 roku. Większość z nich zginęła 2 maja 1915 podczas tzw. operacji gorlickiej.