Miejsca sakralne

Bazylika Mniejsza pw. Narodzenia NMP

Neorenesansowy kościół, wybudowany w latach 1875 – 1890, według projektu Franciszka Pavoniego i Maksymiliana Nitscha. Charakterystyczna fasada budowli nawiązuje do form klasycznych. Przyozdobiona jest kamiennymi rzeźbami czterech ewangelistów. Na frontonie widnieje łaciński napis – niejako dedykacja: GORLICENSES VIRGINI DEIPARAE, co znaczy: „Gorliczanie Bogurodzicy Dziewicy”. Elementem zdobiącym kościół są witraże obrazujące świętych, a szczególnie przedstawiający św. Stanisława umiejscowiony nad chórem. Ołtarz główny wykonany według projektu Leonarda Marconiego, nad którym króluje przepiękny obraz Maryi Niepokalanej pędzla Jana Styki.