Miejsca sakralne

Cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 121 w Biesnej

Według materiałów źródłowych nekropolia mieści 15 grobów zbiorowych i 34 pojedynczych. Pochowanych jest tam 137 żołnierzy armii austro-węgierskich z 39 Dywizji Piechoty Konvédu. Cmentarz zbudowany jest na planie prostokąta. Od frontu i od tyłu ogrodzony jest kamiennymi słupami połączonymi parą metalowych rur i podmurówką, a z boków kamiennym murem. Naprzeciw wejścia, w tylnej części ogrodzenia ściana pamięci z kamienia łamanego, w której umiejscowiona jest tablica z inskrypcją w języku niemieckim. Projekt i wykonanie Johann Ritter von Szczepkowski.