Miejsca sakralne

Cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 123 Łużna

Cmentarz wojenny nr 123 Łużna-Pustki znajduje się na wzgórzu Pustki w Łużnej (446 m. n. p. m.), gdzie doszło do przełamania frontu rosyjskiego przez wojska niemieckie i austro-węgierskie w bitwie pod Gorlicami 2 maja 1915 r. Cmentarz jest największym spośród wszystkich cmentarzy galicyjskich z I wojny światowej, zajmuje obszar 2,92 ha. Mieści 46 grobów zbiorowych, 829 pojedynczych, gdzie spoczywa 1204 żołnierzy (912 austro-węgierskich, 227 rosyjskich, 65 niemieckich). Centralny element cmentarza stanowi kaplica cmentarna-gontyna, która została odbudowana po pożarze w 1985. Nową kaplicę odbudowano według oryginalnej dokumentacji dokładnie w miejscu, gdzie się znajdowała pierwotnie. Projekt i wykonanie: Johann Ritter von Szczepkowski oraz Duśan Jurković. Cmentarz oznaczono Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.