Miejsca sakralne

Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Szalowej

Drewniana świątynia wzniesiona w 1739 r. według kanonów epoki baroku. Wyjątkowe wnętrza kościoła utrzymane w stylu rokoko, zaliczane do najcenniejszych zabytków epoki. We wnętrzu podziwiać można rokokową polichromię, ołtarze – główny i sześć bocznych, ambonę, cenne obrazy i rzeźby, w tym obraz św. Jana Kantego otoczony kultem w całej okolicy. Front kościoła zdobi rzeźba Michała Archanioła z XVIII w. w walce z szatanem. W 2000 r. kościół wytypowano do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w 2017 r. wpisany przez Prezydenta RP na listę pomników historii.