Miejsca sakralne

Kościół parafialny pw. św. Marcina Biskupa w Łużnej

Neogotycki kościół zbudowany w latach 1865-1872 głównie z cegły z użyciem kamienia. We wnętrzu wzrok przykuwają neogotyckie ołtarze z barokową rzeźbą Chrystusa w ołtarzu głównym. Ołtarze w bocznych kaplicach wykonane w stylu późnobarokowym. W kościele podziwiać można marmurową chrzcielnicę, neogotycką ambonę, barokowy krucyfiks pochodzący prawdopodobnie z ariańskiej kaplicy w Woli Łużańskiej. Wnętrze kościoła zdobią stare obrazy z okresu renesansu, późnego renesansu, baroku. Na chórze muzycznym umieszczone są 14-głosowe organy wybudowane przez Jana Śliwińskiego ze Lwowa na początku XX w., przebudowane w późniejszym czasie.