Miejsca sakralne

Cmentarz nr 95 z I wojny światowej

Jeden z pięciu cmentarzy z okresu I wojny światowej znajdujących się na terenie wsi Stróżówka. Na cmentarzu pochowanych jest 22 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 43 niemieckiej i 28 rosyjskiej. Ogrodzony od wschodu niskim płotem z żelaznych sztachet. Tylna ściana została podwyższona w środkowej części, tworząc zwieńczony kamiennym krzyżem szczyt. Na mogiłach żeliwne krzyże i betonowe stele z tablicami inskrypcyjnymi.