Miejsca sakralne

Kościół pw. Wszystkich Świętych w Bobowej

Kościół parafialny z II połowy XIV wieku jest najstarszą budowlą w Bobowej. Zbudowany w gotyckim stylu i przebudowany w okresie baroku pomimo pożaru i licznych remontów zachował swój pierwotny kształt. Jest to świątynia jednonawowa z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. W neogotyckim ołtarzu głównym znajduje się obraz autorstwa Jacka Malczewskiego przedstawiający Ukrzyżowanie. W barokowym ołtarzu kaplicy Matki Boskiej Bolesnej, która jako jedyna ocalała podczas pożaru, umieszczony jest obraz autorstwa Feliksa Hanusza. W kaplicy stoi barokowa chrzcielnica przykryta rokokową pokrywą.