Miejsca sakralne

Cmentarz żydowski w Bobowej

Cmentarz założony w XVIII wieku na zboczu wzgórza położonego około kilometra na południe od Rynku i zajmuje powierzchnię 0,75 ha. Na jego terenie zachowało się około 200 nagrobków w typie macew. Cmentarz mieści też odbudowany w 1945 r. ohel, w któym znajduje się macewa bobowskiego cadyka, twórcy bobowskiej szkoły talmudycznej.