Miejsca sakralne

Cmentarz nr 109 z okresu I wojny światowej

Na cmentarzu pochowanych jest 271 żołnierzy, w tym 114 nieznanych: 126 żołnierzy Armii Austro - Węgierskiej, 137 żołnierzy Armi Rosyjskiej i 8 żołnierzy Armii Niemieckiej. Cmentarz zbudowany na planie prostokąta, prowadzi do niego żelazna furtka znajdująca się pomiędzy dwoma półkolistymi bastionami. Główny element nekropolii stanowił wysoki drewniany krzyż łaciński. Układ mogił rzędowy. Kwatery otoczone krawężnikiem. Część nagrobków ma kształt żelaznego krzyża łacińskiego z rozszerzoną podstawą i datą „1915” na skrzyżowaniu ramion. Krzyże umieszczone na betonowych cokołach. Pozostałe nagrobki to żelazne krzyże lotaryńskie z rozszerzeniami na końcach ramion osadzone na niskich, betonowych postumentach.