Miejsca sakralne

Kapliczki i Cmentarz nr 108 z okresu I wojny światowej

Na dziedzińcu przykościelnym klasztoru Ojców Franciszkanów znajdują się Kapliczki Drogi Krzyżowej, które założył w 1773 roku gwardian klasztoru O. Jan Argiel. Były to pierwsze tego typu kapliczki przy kościele reformatów małopolskich. Przy murze na dziedzińcu stoi wzniesiona z cegły w 1912 roku czteroboczna kaplica z ludową rzeźbą Chrystusa przy słupie z połowy XIX wieku. Znajduje się tutaj także pomnik legionisty-Czesława Wawro z żołnierza z czasów I Wojny Światowej. Przed wejściem na plac przykościelny znajduje się Cmentarz Wojenny z okresu I Wojny Światowej Nr 108. Na cmentarzu pochowanych jest 46 żołnierzy w tym 11 nieznanych. Jest to 4 żołnierzy Armii Austro – Węgierskiej i 42 żołnierzy Armii Rosyjskiej. Cmentarz zbudowany jest na planie wydłużonego, niesymetrycznego wieloboku i otoczony sztachetowym płotem z żelaznych prętów, połączonych betonowymi słup. Głównym elementem cmentarza jest drewniany krzyż Mogiły ułożone są rzędami i otoczone krawężnikiem. U ich wezgłowi znajdują się żelazne krzyże osadzone na betonowych postumentach