Miejsca sakralne

Kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła

Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Rożnowicach zbudowany został w XVIII wieku i stanowi jeden z najwybitniejszych przykładów zastosowania form barokowych w drewnianej architekturze sakralnej. Świątynia ozdobiona jest osiemnastowieczną dekoracją malarską o motywach roślinnych i geometrycznych. Późnobarkowy wystrój wnętrza podkreślony został imitowanymi w drewnie kolumnami na których opierają się spłaszczone łuki arkad oraz wygięta faliście belka tęczowa. Na uwagę zasługują 3 rokokowe ołtarze: główny (z obracanymi niszami z rzeźbami Matki Boskiej z Dzieciątkiem, Chrystusa Bolesnego, Chrystusa Zmartwychwstałego i św. Andrzeja), św. Anny i Matki Boskiej Częstochowskiej, zapewne XIX wieku. Godna uwagi jest wieża. Składa się z kilku kondygnacji oddzielonych od siebie daszkami. Kościół spłonął w 1992 r. pożar strawił doszczętnie wieżę, natomiast w kościele zostały ściany i wnętrze.