Miejsca sakralne

Kolegiata pw. Bożego Ciała w Bieczu

Kolegiata pw. Bożego Ciała to jeden z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej w Polsce. Na wyposażenie wnętrza złożyły się 3 epoki: gotyk, renesans i barok. Najstarszą częścią kościoła jest prezbiterium, zbudowane przed 1480 r. Umieszczono nad nim tęczę przedstawiającą ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Wewnątrz kościoła znajduje się wiele cennych zabytków: pulpit muzyczny pochodzący z 1633r., słynny na całą Europę, obraz pt. „Zdjęcie z krzyża”, namalowany przez artystów z kręgu Michała Anioła jeden z trzech takich dzieł na całym świecie, gotycka scena wkomponowana w renesansowy ołtarz przedstawiająca zaśnięcie Matki Boskiej i koronację Matki Boskiej związana ze szkołą stwoszowską, szesnastowieczne stalle pod chórem i siedemnastowieczne w prezbiterium, polichromia prezbiterium zaprojektowana i wykonana przez Włodzimierza Tetmajera przy współudziale bieczanina – Apolinarego Kotowicza (ucznia Matejki), pomniki: alabastrowy Mikołaja Ligęzy, kasztelana i starosty bieckiego oraz Piotra Sułowskiego, sędziego grodzkiego bieckiego i posła na sejm, wiszący świecznik z brązu, wczesnorenesansowy. W kolegiacie znajdują się także jedne z największych organów wykonane przez Jana Śliwińskiego - najwybitniejszego budowniczego organów w Galicji. W kościele znajdują się relikwie św. Jadwigi.