Zabytki

Zespół dworski z parkiem z XIX wieku

Istnienie dworu w Ropie odnotowano w początkach XVIIw. Plan zachowanych, kamiennych piwnic i pomieszczeń parteru, forma ich sklepień wskazują na to, iż była to typowa budowla szesnastowieczna. Stanisław Wilhelm, w roku 1803 przebudował budynek dworski na styl barokowo - klasycystyczny i wzniósł dwie oficyny dla służby i gości. Założył także przydworski park, obsadzając go sprowadzonymi z innych krajów drzewami. Obecnie na dworskim dziedzińcu znajdują się drewniane rzeźby postaci związanych z historią miejscowości, a otoczenie dworu stanowią ogród ptasi, ogród skalny i ogród ziołowy.