Zabytki

Barbakan

Ruiny barbakanu-budowli, która składała się z osłoniętego przejścia (tzw. szyi ) łączącej mur obronny z np.: basztą lub wieżą. Element  fortyfikacji powstał w latach 1584-1610 w celu wzmocnienia Bramy Górnej.  Na sztychu Hogenberga z 1617 roku widać podobiznę bieckiego barbakanu po odbudowaniu spowodowanym zniszczeniem z 1601 roku. Budowlę zrujnował  również wielki pożar miasta w 1756 r. Podczas przebudowy drogi w latach 1790-1794 niepotrzebna już budowla została rozebrana. Przez blisko 300 lat jego fundamenty przeleżały pod ziemią. W 1971 r. fundamenty te zostały zakonserwowane, odsłonięto i uwidoczniono ich zarys w terenie oraz nadbudowano zmurszałe fragmenty.