Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”
ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice

tel. 18/3526576, 512 028 092
e-mail: biuro@lgdbeskidgorlicki.pl
www.lgdbeskidgorlicki.pl

Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego Beskidu Gorlickiego
38-316 Wysowa-Zdrój 61
tel. 516006346
e-mail: centrum@karpating.pl

fb: @karpating