Miejsca sakralne

Cerkiew pw. Michała Archanioła w Brunarach

Cerkiew pw. Michała Archanioła w Brunarach wzniesiona prawdopodobnie w drugiej połowie XVIII w. Jest to cerkiew drewniana, orientowana, trójdzielna o konstrukcji zrębowej. Obecnie stanowi kościół rzymskokatolicki parafii w Brunarach, pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej. Wewnątrz znajduje się kompletny odrestaurowany ikonostas, a polichromia zdobiąca wnętrze świątyni pochodzi okresów XVIII, XIX i XX wieku. Cerkiew wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.