Miejsca sakralne

Kościół pw. świętych Filipa i Jakuba

Kościół zbudowany w XVI w. z modrzewiowych bali w stylu gotyckim. Wyposażenie stanowi m.in. późnorenesansowy ołtarz główny z pocz. XVII w. Kościół wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.