Miejsca sakralne

Cerkiew greckokatolicka p.w. N.N.M.P.

Cerkiew zbudowana w 1810 roku. W 1928 roku uległa przebudowie – do zakrystii dostawiono dwie przybudówki oraz poszerzono nawę. Jest to cerkiew łemkowska typu pólnocno-zachodniego. Ściany zdobi polichromia z 1935 r. Najcenniejszym elementem wyposażenia jest neobarokowy ikonostas z przełomu XVIII/XIX w. oraz barokowe ołtarze boczne. Po II wojnie świątynia służyła wyznaniu rzymskokatolickiemu, a w latach 90. XX w. powróciła do grekokatolików.