Miejsca sakralne

Kirkut i Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej nr 90

Założony w początkach XVIII wieku i do roku 1942 chowano na nim – zwykle w pojedynczych mogiłach - kobiety i mężczyzn narodowości żydowskiej. Z okresu II wojny światowej pochodzą mogiły zbiorowe leżące w górnej i dolnej części cmentarza a oznaczone wybudowanymi po wojnie pomnikami. W górnej części kirkutu znajduje się wydzielona kwatera cmentarza nr 90 z I wojny światowej, na którym spoczywa 6 żołnierzy wyznania mojżeszowego służących w armii rosyjskiej i austriackiej.