Miejsca sakralne

Cmentarz nr 85 z I wojny światowej

Zaprojektowany przez Hansa Mayra cmentarz jest miejscem pochówku 37 żołnierzy ( 22 znanych i 15 nieznanych) 4 z armii austro -węgierskiej, 14 z armii niemieckiej i 19 z armii rosyjskiej oraz trzech żołnierzy Wermachtu. Ogrodzony drewnianym płotem sztachetowym. W pobliżu wejścia drewniany wysoki krzyż z obdasznicą. Układ grobów nieregularny, krzyże żeliwne z datą 1915.