Miejsca sakralne

Cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia NMP

Zbudowana w 1786 roku z fundacji Kuropatnickiego. Część pierwotna o zatartych cechach stylowych architektury „józefińskiej”, dobudowa modernistyczna, nawiązująca do architektury cerkiewnej. Murowana, na styku części pierwotnej i dobudowanej – czworoboczna drewniana wieżyczka. Obecnie kościół filialny pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w parafii w Lipinkach. Poddasze cerkwii stanowi schronienie dla nietoperza Podkowca Małego.