Miejsca sakralne

Cmentarz nr 125 z I wojny światowej

Cmentarz nr 125 w Zagórzanach projektował Anton Műller. Pochowano na nim 9 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 32 niemieckiej i 149 rosyjskiej. Cmentarz rozciąga się na wąskim siodle zalesionego, górskiego grzbietu wychodzącego ku dolinie. Ogrodzony kamiennym murem z bramą z żelaznymi wrotami. Prosta aleja prowadzi do wysokiego, czworobocznego obelisku z ciosanego kamienia, z czterema krzyżami wyraziście wkomponowanymi w płaszczyzny. Nagrobki tworzą niskie betonowe stele z żeliwnymi krzyżami i tabliczkami inskrypcyjnymi.