Miejsca sakralne

Cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy w Szymbarku

Cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy z 1790 roku zbudowana w konstrukcji zrębowej, podbita gontami i pokryta blachą. Wieżę z pozorną izbicą wzniesioną w konstrukcji słupowo-ramowej, wieńczy cebulasty hełm ze ślepą latarnią. Cerkiew jest dwudzielna. Nad frontową częścią korpusu świątyni nadbudowana została wieża. Wnętrze pomalowane jest na niebiesko. Wewnątrz barokowy ołtarz, ikonostas i ołtarze boczne z XIX wieku. Początkowo unicka, obecnie kościół rzymskokatolicki.