Miejsca sakralne

Kościół pw. Świętej Zofii

Zbudowany w II połowie XV wieku kościół filialny to budowla gotycka, wzniesiona z kamienia łupanego, kryta gontem o niezmiennej formie zachowanej od czasów średniowiecza. Jednonawowa świątynia posiada trójbocznie zamknięte prezbiterium na którego ścianie widnieje namalowany czarną farbą hierogram gotycki. Jest to wykonany średniowieczną minuskułą napis Jezus Chrystus. W ołtarzu głównym znajduje się późnogotycki obraz przedstawiający św. Zofię z trzema córkami: Wiarą, Nadzieją i Miłością. Obok kościoła znajduje się dzwonnica parawanowa, której powstanie przypada na okres gotyku.