Zabytki

Ratusz miejski

Najstarsza, narożna część Ratusza pochodzi z XVIII, i mieściła niegdyś aptekę dzierżawioną przez Ignacego Łukasiewicza, wynalazcę lampy naftowej. Pierwotny ratusz został zniszczony w XVII wieku, a obecny budynek jest zlepkiem kilku domów pochodzących z różnych okresów a połączonych w jedną całość podczas przebudowy w XIX wieku. Wieża zegarowa gorlickiego ratusza została dobudowana po I wojnie światowej według projektu inż. Józefa Baruta. Ciekawymi elementami gorlickiego Ratusza są: na parterze budynku - fresk greckiej bogini zdrowia Hygiei - patronki aptekarstwa, okolicznościowy portal upamiętniający działalność Ignacego Łukaszewicza w Gorlicach oraz kopia I na świecie ulicznej lampy naftowej umieszczona na frontonie budynku.