Zabytki

Zespół Dworsko - Parkowy w Lipinkach

Budowa dworu zakończona została w 1909 roku, przez Franciszka i Jadwigę Straszewskich. W świadomości mieszkańców wsi lipiński dwór funkcjonuje, z uwagi na wcześniejszych włascicieli jako dwór Byszewskich. Należący do nich majątek dworski obejmował 211 ha lasów, 64 ha użytków rolnych, 136 ha pól, na których od 1860 roku pojawiały się kopalnie ropy naftowej. Posiadłości Byszewskich po drugiej wojnie światowej uległy rozparcelowaniu na mocy dekretu o reformie rolnej. Ziemia przypadła biednej ludności Lipinek, Wójtowej, Pagorzyny i Libuszy. Otoczenie dworu stanowi zespół parkowy wraz z ogrodem.