Zabytki

Dwór obronny w Jeżowie

Dwór wzniesiony na przełomie XV i XVI wieku przez fundatora Janusza Jeżowskiego herbu Strzemię, kasztelana krakowskiego. Jest jednym z najlepszych w Polsce przykładów połączenia architektury renesansowej z elementami obronnymi. Pierwotnie był dworem wieżowym obronnym, następnie dobudowano północną część przekształcając go w kamienicę na planie prostokąta.