Sportowe

Gorlicki Bieg Górski

Najważniejsze informacje dla zawodników:

  • wszystkie opłaty startowe zostają przeniesione na nową datę
  • osoby które będą chciały uzyskać zwrot opłaty startowej mają czas do 31 października 2021
  • zapisy są cały czas otwarte
  • koniec zapisów to 10 listopada 2021
  • REGULAMIN I ZAPISY

Źródło: bieggorski.pl