Kulturalne

Święto Maziarzy Łosiańskich

Głównym tematem tej plenerowej imprezy jest kultywowanie tradycji pochodzących z Łosia maziarzy, którzy w okresie świetności swojego zawodu handlowali swoimi wyrobami nie tylko w Polsce ale również w innych krajach. Zapomniane już dziś zajęcie na czas święta odżywa na nowo a dzięki prezentacjom na nowo daje się poznać przybyłym gościom. W tym samym czasie moźemy również poznać tajniki kultury i kuchni łemkowskiej.