Kulturalne

Małopolski Konkurs Obrzędów, Zwyczajów i Obyczajów Ludowych „Pogórzańskie Gody

Konkurs mający na celu ochronę najcenniejszych wartości kultury ludowej wyrażonych w obrzędach, zwyczajach, muzyce, śpiewie, tańcu i gwarze. Adresowany do dorosłych i młodzieżowych zespołów regionalnych woj. małopolskiego prezentujących tradycyjny folklor z własnego regionu etnograficznego. Konkurs organizowany w kwietniu/