Zabytki

XVII-wieczna kapliczka

Najstarsza gorlicka kapliczka pochodzącą z XVII w. Ufundowana w 1664 r. jako wotum wdzięczności jednego z mieszczan za ocalenie z pożogi „potopu szwedzkiego”. Kapliczka ma swoją legendę o ukrytym pod nią zaklętym dworze, z księciem i księżniczką. Kto odgadnie i wypowie o 12-stej w nocy słowa zaklęcia, sprawi, że dwór ożyje, a połowa skarbu przypadnie temu, kto wyzwolił dwór z zaklęcia.